Amnestygroep Amersfoort

Activiteiten archief

Deze pagina geeft een terugblik op de activiteiten die we de afgelopen jaren georganiseerd hebben. Het geeft een idee wat van we doen en waar we ons sterk voor maken.

 

 

 


2021 Online lezing over diversiteit en inclusie


door Kathleen Ferrier, voorzitter Nederlandse Unesco commissie en onder meer oud politica.
Gerrit Sepers, voorzitter Amnesty International, afdeling Amersfoort, opent de bijeenkomst, heet allen welkom in het bijzonder mevrouw Ferrier.
Er namen 25 gasten deel

 

 

Persoonlijk verhaal
Kathleen Ferrier start haar lezing met een persoonlijk verhaal. Zij vertelt over haar achtergrond. Ze is geboren in Suriname, waar haar vader president was van Suriname en over haar studie. Zij wilde naast de Nederlandse opleiding ook de talen van het continent leren en studeerde daarom Spaanse taal- en letterkunde, Portugees en Ontwikkelingssamenwerking (Universiteit Leiden).
Aanvankelijk werkte ze in Chili als deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en later in Brazilië. In 1994 keerde Ferrier terug naar Nederland. Ze werd onder meer secretaris van de vereniging Samen Kerk in Nederland.(SKIN), een organisatie van migrantenkerken. Na haar Nederlandse politieke carrière woonde zij in Hongkong waar zij Spaanse taal en cultuur doceerde aan de Hong Kong Baptist University (HKBU).  Tijdens haar verblijf in Hong Kong doceerde ze ook aan de Asian University for Woman in Bangladesh waar veel vrouwelijke studenten een verleden van seksueel misbruik en uithuwelijken achter de rug hadden voor zij gingen studeren. Vol trots vertelde ze dat onlangs één van de studenten was toegelaten aan de universiteit van Oxford. Dat is een lange weg. Aan de hand van foto’s vertelt ze over haar werk. En laat zien dat een oordeel snel gevormd is. Zelf had ze bijvoorbeeld niet verwacht dat een vrouw die op straat hazelnoten verkoopt alles online doet en geen cash geld aanneemt. Terug in Nederland, werd Ferrier benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie. Zij geeft een korte toelichting op het werk dat Unesco doet, dat is veel meer dan de meeste mensen weten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, opgesteld in 1948, is een leidraad voor Unesco en alle andere VN-organisaties. De Nederlandse Unesco Commissie benadert uiteenlopende onderwerpen als toegang tot wetenschappelijke kennis, de ethiek  van het wetenschappelijk bedrijf maar ook persvrijheid, mensenrechten, inclusie en diversiteit.

 

Wat heeft diversiteit en inclusie met het werk van Amnesty te maken
Dit is ook haar link met het werk van Amnesty International. Men kent het van de acties; kaarten en brieven schrijven om gevangenen vrij te krijgen. Dat brengt haar bij de vraag aan de deelnemers:
Het doel van Amnesty is: ‘Strijden tegen onrecht wereldwijd’. Maar wat is de kern?
Dat is toch het blijven aandacht vragen voor mensenrechten. Daarna plaatst zij het onderwerp van deze avond ‘Diversiteit en Inclusie’ in de context van Amnesty
•    Wat heeft met werk/doel Amnesty te maken?
•    Wat heeft het met uitvoering lokaal of nationaal te maken, met het bereik dat Amnesty heeft, in hoeverre het werk nieuwe groepen aanspreekt.
•    Twee verschillende zaken, maar wel gelinkt aan elkaar: wat is de boodschap van Amnesty anno 2021 voor Nederland?
Verschillende deelnemers geven daar een antwoord op. Men kent Amnesty van de acties.

 

In Amersfoort/Leusden staan verschillende aandachtspunten op de agenda, waaronder de activiteiten van Movies that Matter on tour Amersfoort, de aandacht voor de Bad bed en Brood regeling en de plannen om volgend jaar samen met Movies that Matter on Tour en 033Fotostad aandacht te besteden aan het thema Mensenhandel. Ook zijn er in Amersfoort jongeren die zich inzetten voor mensenrechten.

 

Uitdaging voor Amnesty Amersfoort en Leusden

Mevrouw Ferrier refereert aan de lezingen op 4 en 5 mei, de dagen ervoor. Wat haar zeer aansprak uit 4 mei lezing van Roxane van Iperen was: "De last van het onbedwongen verleden wordt pas verlicht als de mythe plaatsmaakt voor weten. Dat vergt rouwarbeid. Afdalen, stil zijn en alle stemmen aanhoren, ook de diepste uithalen van smart en van angst…” En de opmerking van Frits Barend op 5 mei: "…zie niet de groep maar het individu…” De uitdaging voor Amnesty Amersfoort/Leusden voor 2021 is volgens haar om na te denken over de boodschap. Vaak spreken de gruwelijkheden in het buitenland meer tot de verbeelding dan misstanden in Nederland. Want het lijkt onvoorstelbaar dat er in de democratie mensenhandel is, discriminatie, racisme. Juist in deze tijd waarin de kloof tussen mensen dieper lijkt te worden, is het nodig de boodschap te blijven uitdragen. Door het verhaal te blijven vertellen.


Gerrit Sepers bedankt Kathleen Ferrier voor haar bijdrage, en ook de deelnemers voor hun inbreng.

 

 

Amnesty Amersfoort was bij Klimaatalarm 

 

Amnesty Amersfoort was op zondag 14 maart bij het Klimaatalarm in Amersfoort, want door klimaatverandering komen mensenrechten in de knel.

Kijk naar deze prachtige fotoreportage van Linda Bouritius

 

 

 

 

 

 

 


2020

 

 

Introductie Amnesty Amersfoort-voorzitter Gerrit Sepers ter gelegenheid van 50 jaar Amnesty Amersfoort:

 

“Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken”

 

Wij staan hier met elkaar om vijftig jaar Amnesty Amersfoort te vieren!

 

Het logo van Amnesty International is geïnspireerd op dit gezegde. Oprichter de jurist Peter Benenson ontwierp samen met één van de eerste Amnesty-supporters Diana Redhouse, een brandende kaars als symbool voor vrijheid, hoop en het leven.

 

Benenson voerde zijn eerste acties als zestienjarige, voor wezen van de Spaanse Burgeroorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij onder meer in Bletchley Park, het geheime centrum waar codes van het Duitse leger werden gekraakt. Hij was ook waarnemer bij politieke processen in Cyprus, Hongarije, Zuid-Afrika en tegen Spaanse vakbondsleden.

 

Naar eigen zeggen las Benenson in november 1960, in de ondergrondse van Londen, een krantenartikel over twee Portugese studenten die een toost op de vrijheid hadden uitgebracht en daarom waren gearresteerd.

 

Op 28 mei 1961 publiceerde hij in het dagblad The Observer een artikel over ‘De vergeten gevangenen’, waarin hij opriep tot het schrijven van brieven voor degenen die omwille van hun mening of geloof werden vervolgd.

Onder de gevangenen die hij uitdrukkelijk noemde waren niet de minsten!

Zoals  de Angolese verzetsstrijder en dichter (later president) Agostinho Neto, aartsbisschop Josef Beran in Praag, kardinaal Jozsef Mindszenty in Budapest en Ashton Jones, een actievoerder voor de rechten van Afro-Amerikanen in de Amerikaanse staat Louisiana.

 

In 1961 heeft het initiatief van Benenson en enkele andere juristen geleid tot de oprichting van tot Amnesty International.

Benenson overleed in 2005. Hij had zich een zeer bescheiden man getoond, die alleen na aandringen sprak over zijn rol in het ontstaan van Amnesty International, en die alle aanbiedingen voor een officiële onderscheiding had afgewezen. Bij zijn dood schreef een van zijn vrienden: ‘Hij bracht licht in de duisternis van de gevangenissen, in de verschrikking van folterkamers en de tragedie van doodskampen in de hele wereld. Hij gaf elk van ons de kans een verschil te maken.’

 

Wij staan hier vanavond ter viering van 50 jaar Amnesty Amersfoort en wij treden in zijn voetsporen.

 

“Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken”

 

Vijftig jaar Amnesty Amersfoort. Vele vrijwilligers in onze stad zijn ons voorgegaan. In alle bescheidenheid. Geen woorden maar daden. Wij hebben hun fakkels overgenomen.

Daarom staan wij hier om lichtjes te ontsteken bij deze iconische poort van de stad Amersfoort. Met het ontsteken van de lichtjes willen wij ook licht in de duisternis van de gevangenissen brengen, in de verschrikking van de folterkamers en de tragedie van de doodskampen in de hele wereld.

En zoals u kunt zien: het werkt! Want hier ziet u ook de namen en foto’s van de mensen die door tussenkomst van Amnesty International zijn vrijgekomen. Dankzij mensen zoals Peter Benenson en vele anonieme vrijwilligers uit Amersfoort en de hele wereld.

 

Kom laten wij lichtjes gaan ontsteken!

 

 

Met kaarsjes in de oude stadsmuur van Amersfoort, vlakbij de Koppelpoort heeft Amnesty Amersfoort  op 11 december stilgestaan bij haar 50-jarig jubileum. Zo zetten we mensenrechten activisten voor wie we in de afgelopen 50 jaar actie voerden in het licht. Avondwandelaars konden er met gepaste afstand van elkaar langs lope

 

Kijk ook naar de schitterende animatie over 50 jaar Amnesty Amersfoort.

 

 

 

 


 

 

 

Amnesty Amersfoort tijdens de kinderdemonstratie

 

 
Op zondag 11 oktober 2020 was Amnesty Amersfoort aanwezig bij de kinderdemonstratie. Zo'n 75 kinderen vroegen met zelfgemaakte borden en spandoeken aandacht voor kinderen op Lesbos in kamp Moria. De Amersfoortse kinderen vinden dat kinderen op de vlucht niet langer aan hun lot mogen worden overgelaten en ze willen dat de kinderen veilig moeten kunnen wonen, spelen en naar school moeten kunnen gaan. Gerrit Sepers, voorzitter van Amnesty Amersfoort vertelde over zijn ervaringen, begin dit jaar in kamp Moria, waar hij veel kinderen zag in de ziekenpost waar hij werkte. Ondanks het slechte weer was de kinderdemonstratie een groot succes.

   


 

 


 

Solidarity cities, uitvlucht of toevlucht?

 

“De brand in kamp Moria is als een kroniek van een aangekondigde ramp. Al jaren wonen er 14.000 tot 22.000 mensen in een kamp dat bedoeld is voor maximaal 3.000 mensen. En het duurt ruim veertien maanden voordat een asielprocedure in behandeling wordt genomen. Dus mensen zitten veel te lang opgesloten in het kamp”, aldus Eduard Nazarski op de avond ‘Solidarity cities, uitvlucht of toevlucht?', die Amnesty Amersfoort op 10 september organiseerde in samenwerking met de Stadsbron.

 

De avond was, daags na de brand op kamp Moria, zeer actueel. Even te voren hadden de voormalige Amersfoortse huisartsen Gerrit Sepers -voorzitter Amnesty Amersfoort- en Adriaan van Es verteld over hun ervaringen in kamp Moria. Over de jongen van twaalf, alleen reizend die zo’n pijn had in zijn hartstreek. Over de jongen van 14, die in zijn armen stak omdat hij zo getraumatiseerd was dat hij zichzelf mutileerde. Over de vrouw met tuberculose, die al een jaar lang onderweg was. Over de steekpartijen, het gegil, de stank, het gebrek aan privacy en over de onmenselijke omstandigheden waarin mensen verkeren; één kraan voor 1300 mensen. Het overgrote deel van de mensen op Lesbos hebben angsten en psychotische klachten, ook door het geweld waar ze onderweg mee te maken kregen.

 

Steden als Amersfoort kunnen, aldus Eduard Nazarski, zich veel actiever bemoeien met het debat, druk uitoefenen op de landelijke politiek en laten zien dat vluchtelingen ook succesvol kunnen integreren.

 

“We hebben het over mensen, kinderen, broers, zussen, vaders, moeders, opa’s en oma's” zei Youssef el Messaoudi (GroenLinks) . Volgens hem is ons land in staat om de 500 alleen reizende kinderen over heel Nederland te verdelen.  “Je verlaat niet zomaar je land met vrouw en kinderen”.

Alex Engbers zei zeer geraakt te zijn door de verhalen over Lesbos. Hij wilde niets afdoen aan de ellende van mensen op Lesbos maar wees erop dat de Nederlandse samenleving nu al een wachtlijst heeft van 700 kinderen voor pleegzorg. “Dus als er 100 bijkomen dan hebben we een wachtlijst van 800 kinderen”. Simone Kennedy (ChristenUnie) geeft aan dat de nood nu heel acuut is. Het is goed om in internationaal verband afspraken te maken maar laten we eerst zorgen dat de mensen uit Moria eerst hier worden opgevangen. Dat maakt de crisis zichtbaar: “je bent tot veel meer in staat als je de crisis van dichtbij ziet.” Ze onderschrijft de stelling van Eduard Nazarski: "Gemeenteraden hebben macht. Als nationale overheden het niet kunnen dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.”

 

Kijk het debat hier na

 

 

 

 

 

 


2019

 

Herfstborrel

Zaterdag 5 oktober 2019

 

De jongen die als wees uit Afghanistan kwam en die zichzelf in kamp Moria op Lesbos Turks en Engels leerde fungeert als tolk bij de medische post. De vrouw met een leverontsteking die liever pijnstillers heeft dan naar het ziekenhuis te gaan, want dan moet ze haar kinderen achterlaten bij haar gewelddadige man. De zwangere vrouw die al weet dat ze haar kind Grace à Dieu zal noemen, omdat het in het veilige Europa geboren zal worden; elk van de ruim 13.000 vluchtelingen op Lesbos kijkt naar voren, verlangt naar het moment dat ze een nieuwe start kunnen maken in Europa. Weg van het geweld en de verschrikkingen die achter hen liggen. Maar elk van hen is ook, in meer of mindere mate, getraumatiseerd. Vrijwel alle vrouwen zijn verschillende keren verkracht. Adriaan van Es, gastspreker tijdens de herfstborrel van Amnesty verleende deze zomer medische hulp op Lesbos. Maar hij signaleerde dat er nog een veel grotere vraag is naar psychische hulp. Dat bleek ook uit het artikel in de Volkskrant van 7 oktober

 

 

   

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nacht van de vluchteling

Zondag, 16 juni 2019

 

 

Beste mensen,

 

Het zit er weer op! Wij hebben gisteravond met twee teams van Amnesty gelopen.

 

Eerst hebben we met elkaar de 20 km gelopen van af de Westergasfabriek via het oude deel van Amsterdam Noord met zijn prachtige huizen.

Je waant helemaal aan de Zaanse Schans. Via de Schellingwoude brug weer naar het oude centrum terug langs Artis en de mooie verbouwde oude panden,

langs het maritieme museum, het bekende NEMO naar CS en langs de Haarlemmerdijk weer terug naar de Westergasfabriek.

In totaal hebben we in een stevig tempo 21,9 km in vier uur gelopen.

En onze gesprekken waren heel gezellig maar gingen toch ook over de huidige politieke situaties in Nederland en Europa.

En vanzelf kwamen we uit bij de vluchtelingen. Die groep in onze samenleving die niet gehoord noch gezien mag worden.

 

Maar toen gingen de echte bikkels op pad. Zij hadden zich goed ingelopen begonnen nog eens aan een mars van 40 km door het oude centrum van Amsterdam

naar het Amsterdamse Bos, Badhoevedorp, Spaarnewoude, Halfweg naar het eindpunt in Haarlem. Daar kwamen zij vanmorgen om 10 uur aan.

Het laatste stukje was voor hen toch ook wel een beetje zwaar. Een van hen had in de eerste fase al last van forse blaarvorming. Hij was namelijk begonnen op nieuwe milieuvriendelijke moccasins. Maar moest in de laatste fase toch afhaken. Erg sneu!

 

6 lopers Team Amersfoort Nacht van de Vluchteling 2019   

 

Ons team van de bikkels was deze avond het enige team dat de 20+40 kilometer heeft gelopen.

Zij kregen daarom de hele avond veel aandacht en zijn bij de start van de 40 km ook nog geïnterviewd!

En bij de finish kregen zij van de burgemeester van Haarlem nog een welverdiende handtekening….

Dus chapeau voor hun prestatie!

 

     

 

En het voelt heel erg goed dat wij dit hebben gedaan om in ieder geval aandacht te vragen voor dit grote schrijnende probleem in onze wereld

 

Onze teams hebben tot nu in totaal 1.162,81 euro van jullie sponsors mogen ontvangen! SUPER BEDANKT.

De tussenstand voor de gehele organisatie van de Nacht van de Vluchteling staat nu op 1.550.964,-  euro!

In totaal hebben dit jaar liefst 5.700 deelnemers de 10, 20 en/of 40 km gelopen.

 

Tot slot:

Volgend jaar gaan we weer!

En nogmaals bedankt voor jullie geweldige support!

 

Met hartelijke groeten

Namens onze teams,

 

Gerrit Sepers   

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Lenteborrel

 

Op de Lenteborrel, vrijdagavond 3 mei 2019, was journaliste / schrijfster Sandra Rottenberg te gast. Zij vertelde ons haar boek 'De sigarenfabriek' dat ze samen schreef met haar nicht Hella Rottenberg. Over de zoektocht naar naar de fabriek in Duitsland en de Joodse eigenaar. Een indrukwekkend verhaal over hun Joodse grootvader en zijn sigarenfabriek tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

           Sandra Rottenberg

 


 

2018

 

AMNESTY IN BEWEGING MET ‘MEETUP’

 

AMERSFOORT – Amnesty on Tour is al even onderweg. Met hun Meetup bezocht Amnesty steden als Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Leeuwarden. De zevende editie vond plaats in het Amersfoortse FLUOR. Een terugblik op een inspirerend en informatief programma met aandacht voor lokale, nationale en internationale thema’s rondom mensenrechten.

Door Rosan In ‘t Veld

 

“Ik heb er zin in, ik ben benieuwd”, deelt Amnesty directeur Eduard Nazarski. Nadenkend kijkt hij naar het projectiescherm met de woorden ‘Amnesty on Tour’, af en toe neemt hij een hap van zijn avondeten – een onbelegd bruin stokbroodje. “Deze avonden zijn ontzettend leuk en geven energie. We willen zichtbaar zijn. We vragen van vrijwilligers zich actief in te zetten, en we willen laten zien dat we in Amsterdam [hoofdkantoor Amnesty Nederland red.] ook niet stilzitten.

 

Het is een paar minuten voor acht en bezoekers druppelen binnen. Met een gevulde zaal start op donderdagavond 18 oktober de zevende editie van de Mensenrechten Meetup. Presentatrice Dymphie Braun opent de avond met een korte test over mensenrechten: “Even jullie kennis over mensenrechten peilen”. Woorden typen op een beeldscherm is veilig, maar ze uitspreken in zo’n volle zaal blijkt spannender. Na een halfuur verdwijnt ook deze barrière.

 

De presentatie over het gebruik van de taser (een stroomstootwapen) en het verhaal over etnisch profileren (door Controle Alt Delete) maakt wat los bij het publiek. Het zijn beladen thema’s waarin onrecht de gemene deler is. Problemen, en ook zeker oplossingen komen aan bod. Gastsprekers doen hiervoor een appèl op het publiek. Door het strakke programma is de tijd hiervoor gering en worden andere reacties en vragen bewaard voor na afloop. Gastsprekers zelf stellen ook acties voor, zoals kijken naar de film VERDACHT, op 10 december op NPO 2.. Een ander voorstel doet Corja Menken. Ze is initiatiefneemster van de maandelijkse wake voor het detentiecentrum in Zeist en nodigt het publiek uit zich aan te melden en mee te doen. Iedere eerste zondag van de maand staat zij, met vele anderen, voor het detentiecentrum. Asielzoekers wachten hier in gevangenschap op hun uitzetting. “De wake is een protest, maar ook om de mensen een hart onder de riem te steken.”

Corja    

 

Tot slot vertellen vrijwilligers van Amnesty Amersfoort over hun inzet op scholen, als gastdocent in mensenrechteneducatie en over het filmprogramma ‘Movies that Matter’. Na de afsluiting van Eduard Nazarski verzamelt het publiek zich voor de grote tafel met alle informatie en acties. Gesprekken ontstaan, boekjes worden opgeslagen, petities getekend. Glimlachend ziet Nazarski het aan: “Ik zou dit wel iedere avond kunnen doen, maar ik geloof dat ik de organisatoren daar wat te veel mee belast”.

 

Meer weten?


Amnesty International 
Movies that Matter
Controle Alt Delete: Etnisch profileren 
De wakegroep van de Raad van Kerken Zeist en Soest 


Nacht van de vluchteling

 

Van zaterdag 16 op zondag 17 juni 2018 heeft een groep actieve Amersfoorters geld bijeen gelopen voor de nacht van de vluchteling. De opbrengst van deze groep is € 2.870,- en gaat naar de Nacht van de Vluchteling. In het totaal is er meer dan 1,6 miljoen euro is opgehaald. 

Amnesty Amersfoort liep mee in de nacht van de vluchteling

 

Amnesty Amersfoort deed met twee groepen mee; één team liep 20 km en het andere team maar liefst 40 kilometer. Dit jaar deden ruim 5.200 lopers mee in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Nijmegen. 
Amnesty Amersfoort wil haar sponsoren van harte danken die dit mooie bedrag mogelijk maakten. 

 

Voor de 20 kilometer werd al snel een team gevormd. Het team bestond uit : Gerrit Sepers, Jaap Renkema, Romana Diebels, Leanne Kok, Catherine Raet en Bianca Diebels. Weldra meldden zich Max, Ben, Okkie, Hans en Laurens van de wandelclub Vitalis voor de 40 kilometer. Een fantastische prestatie die bijna 3000 euro opleverde.

De Nacht van de Vluchteling vindt jaarlijks plaats in het weekend voorafgaand aan Wereld Vluchtelingendag (20 juni). Bekende Nederlanders als Waldemar Torenstra , Johnny de Mol en Art Roijakkers zetten zich in voor dit goede doel.
De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich al meer dan veertig jaar inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Met de opbrengst van de Nacht wordt onder meer noodhulp gegeven, medische zorg verleend, schoon drinkwater geleverd en noodvoeding voor ondervoede kinderen uitgedeeld. Meer informatie over onder meer de bestedingen van de opbrengst van vorige jaren ziet u op https://www.nachtvandevluchteling.nl/bestedingen.

 

 
               
Foto 1: AnneMarie Raet (2e van rechts) was helaas geblesseerd en kon dit jaar niet meelopen heeft de honneurs waargenomen. Haar dochter Catherine.
Foto 2: Nog even en de 20 km-ploeg mag vertrekken vanaf de Westergasfabriek in Amsterdam.
                         
Foto 3: De finish is gehaald. v.l.n.r. Leanne Kok, Gerrit Sepers, acteur Waldemar Torenstra, Romana Diebels, Catherine Raet, Bianca Diebels, Jaap Renkema.
Foto 4: De 20 km-ploeg kwam binnen en de 40 km-ploeg stond klaar om op middernacht te vertrekken.Foto 4: De mannen van het 40 km-team hebben ook de finish gehaald. Bravo!
 

 

Lopen voor mensen op de vlucht voor (oorlogs)geweld


Momenteel zijn er meer dan 65,6 miljoen mensen op de vlucht voor (oorlogs)geweld. Amnesty zet zich al meer dan 50 jaar in tegen mensenschendingen. Een aantal maanden geleden besloot het bestuur van Amnesty Amersfoort daarom dat meedoen aan de Nacht van de Vluchteling een activiteit is die prima aansluit bij haar doelstellingen, want een deel vlucht niet! Wij ondersteunen de zorgen van Amnesty Nederland.

Een korte opsomming uit haar programma van Amnesty:
Een vluchteling is iemand die in zijn eigen land terecht bang is voor vervolging of geweld.
Vluchtelingen moeten niet gedwongen worden teruggestuurd naar een land waar ze het risico lopen het slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen.
Vluchtelingen moeten gehervestigd worden wanneer ze zich in een kwetsbare positie bevinden.
Vluchtelingen moeten niet gediscrimineerd worden.
Vluchtelingen moeten toegang hebben tot werk, huisvesting en onderwijs.
Vluchtelingen moeten zich vrij kunnen bewegen en hun eigen identiteit en reispapieren kunnen behouden.

 

                                                                 langs de route stonden her en der muzikanten, zo ook bij de pont over het IJ


  

Wake Detentiecentrum Soesterberg 2018

 

Grote opkomst bij 150e Wake Detentiecentrum Soesterberg / Zeist

 
Afgelopen zondag, 8 april jongstleden, vond de 150e Wake bij het Detentiecentrum Soesterberg/Zeist plaats. Onder grote belangstelling liep een stoet van betrokken mensen van de hoek Kampweg/Richelleweg in Soesterberg naar het Detentiecentrum in Soesterberg. Iedereen had wel één of meer witte rozen bij zich voor deze bijzondere optocht.
 
Sinds de Schipholbrand op 27 oktober 2005 wordt bij het Detentiecentrum elke eerste zondagnamiddag van de maand aandacht gevraagd voor de mensenrechtenschendingen in het centrum. Vluchtelingen worden daar vastgehouden alsof het criminelen zijn in plaats van medemensen zonder verblijfspapieren. Er is onvoldoende aandacht voor de positie van kinderen en de mensen daar moeten bijvoorbeeld vernederende visitaties ondergaan. Amnesty is één van de organisaties die aandacht vraagt voor de wantoestanden rond vluchtelingen. Voor meer informatie kijkt u op: http://www.wakezeist.nl en https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/vluchtelingen-en-migranten/vluchtelingen.
 
                   
     Grote opkomst voor Witte Rozenoptocht                                                       Eduard Nazarski, directeur van Amnesty Nederland, is 
                                                                                                                              één van de sprekers
 
                              
  Het Vluchtelingenkoor Zola zingt liederen in Afrikaanse               Aan het einde van de bijeenkomst wordt een deel van de rozen 
  talen en het Frans                                                                            in het hek bij het Detentiecentrum gestoken
 

 

2017

 

Schrijfactie Eemhuis

 

Ook dit jaar is er weer geschreven voor de Mensenrechten in Biblitoheek aan het Eemplein. Dit jaar zijn er ondanks het slechte weer 560 brieven en kaarten geschreven! Een mooi aantal. Samen met de schrijfacties op twee scholen en een kerk is het totaal op 768 brieven en kaarten gekomen. Alle schrijvers hartelijk dank voor uw inzet!

 

 

 

                       
Paul Postma met band


  

Amnesty Amersfoort met stand in de Johanneskerk op zondag 5 maart 2017

 

 

 

 

Aandacht voor mensonterende winning van palmolie:

Bezoekers van de Johanneskerk in Amersfoort tekenden op 5 maart een petitie van Amnesty International. De petitie is een oproep aan Unilever om een van hun leveranciers van palmolie, Wilmar in Indonesië, onmiddellijk te laten stoppen met het uitbuiten van arbeiders en hun arbeidsomstandigheden te verbeteren. Palmolie, dat in ongeveer de helft van producten die we gebruiken en eten zit, wordt op deze plantage op een mensonterende manier gewonnen. Op plantages en bij leveranciers van palmoliegigant Wilmar vond Amnesty bewijs van zeer ernstige schendingen van de rechten van arbeiders.


 

2016

 

Verslag Schrijfmarathon Amnesty Amersfoort 2016


Op zaterdag 10 december  hebben we met elkaar weer een fantastisch resultaat neergezet. Een ongekend hoog aantal kaarten en brieven hebben we met elkaar geschreven. Geweldig!


Record
De schrijfacties in het Eemhuis, de Lutherse Kerk, de Martinuskerk en op scholengemeenschap De Amersfoortse Berg hebben tot een totaal van 865 brieven en kaarten geleid. Iedereen die geholpen of meegeschreven heeft heel hartelijk bedankt! De teller in Nederland staat inmiddels op meer dan 145.000.


Muzikaal optreden
Thijs Borsten had zijn broer en een Gambiaanse koraspeler Jalli Lamin Kuyateh meegenomen voor de muzikale touch. Het trio speelde sfeervol terwijl er druk geschreven werd. Thijs speelde op zijn keyboard, zijn broer Bas  op de trom en de Afrikaanse muzikant op zijn prachtige kora (zie foto). Hij vertelde ook over de situatie in zijn thuisland.


Acties in kerken
In de Lutherse Kerk was wethouder Bertien Houwing aanwezig. Zij gaf aan hoe belangrijk het schrijven van brieven is. Vervolgens nam de Amersfoortse voorzitter van Amnesty het woord, waarna aan het eind nog een overdenking werd gehouden.


's Avonds was er nog een alternatieve viering met daarna een schrijfactie in de Martinuskerk in Hoogland. Bianca Diebels, secretaris en coördinator van de Scholengroep, sprak over het schenden van mensenrechten in zijn algemeenheid en in gevangenissen in het bijzonder. Maar ook over het elkaar werkelijk zien, ongeacht wie men is of waar men vandaan komt. Het indrukwekkende filmpje Look Beyond Borders werd aan de aanwezigen getoond. Ten slotte droeg ze het speciaal geschreven gedicht van Nynke Geertsema de Amersfoortse stadsdichter voor (zie hieronder).


Gedicht
Het indringende gedicht van de stadsdichter was getiteld 'Maak het verschil'. Aangezien Nynke Geertsma zelf niet aanwezig kon zijn, heeft Bianca Diebels de tekst in het Eemhuis voorgedragen. Het gedicht vindt u hieronder:

 

Maak het verschil


Aan de machthebbers


Wat zou u doen, als u vrij rondliep buiten
en aan iemand vertelde 
wat u ergens van vond
en ze u arresteerden en op zouden sluiten, 
met een slot op de deur 
en ‘n slot op uw mond?


Wat zou u doen als u anderen hulp bood,
omdat u voor hen 
onrecht wilde bestrijden
en men u bestrafte met een gruwelijke dood 
of u gekneveld in een 
donkere kerker liet lijden?


Wat zou u doen als u eeuwenlang werkte
en woonde met uw naasten
op een mooi stukje land
en een indringer plots al uw rechten beperkte,
al uw bezittingen afnam
met dwingende hand?


Wat zou u doen als men u schuldig achtte
aan een criminele daad 
die u niet had gedaan;
u vervolgens geen eerlijk proces stond te wachten
en u jaren en jaren 
de cel in zou gaan?


Dan kon u niets doen, net als duizenden anderen.
Maar nú kan het wel, 
u kunt het, als u écht wilt!
Aarzel niet om het slecht’ en ‘t onrecht te veranderen
voor uw medemens,
sta op en maak het verschil!

 

 

Werkgroep Amnesty Amersfoort


SCHRIJFACTIE IN HEILIGE KRUISKERK

 

Zondag 13 november jl. vond, ter afsluiting van het Jaar van de Barmhartigheid, een schrijfactie van Amnesty Amersfoort plaats. Na de viering konden parochianen een brief overschrijven voor onder andere een vredesgemeenschap in Colombia, waarvan paramilitairen al meer dan 200 bewoners vermoordden. Maar ook voor een leraar uit Saoudie-Arabië die al twee jaar vastzit zonder aanklacht of voor een Chinese journalist. Zij wilde verslag doen van de bijeenkomst van de economische wereldleiders begin september en zit sindsdien vast zonder toegang tot een advocaat of haar familie. Schrijnende situaties.

Amnesty strijdt al meer dan 50 jaar tegen schendingen van mensenrechten. Dat handgeschreven brieven effect hebben blijkt steeds weer opnieuw. Daarom is het fijn dat zoveel mensen bereid zijn om 10 minuten van hun tijd te geven om een Engelse brief over te schrijven. Zo ook op zaterdag 10 december a.s. als weer de jaarlijkse Schrijfmarathon plaatsvindt in het Eemhuis (in de bibliotheek aan het Eemplein). 10 december is namelijk de Dag van de Rechten van de Mens. Iedereen is welkom om, onder het genot van een kopje thee of koffie, van 10.00 – 16.30 uur een of meer brieven/kaarten te schrijven. Voor het programma en meer informatie zie: "schrijfmarathon 2016".

 

 

 

  • Laatste wijziging: 24 januari 2021.