Amnestygroep Amersfoort

Scholen

WRITE FOR RIGHTS OP HET VATHORSTCOLLEGE
 
Deze keer schreef Rob Meulenkamp, docent op het Vathorstcollege, een verslag over Wereldmensenrechtendag.
 
Het begint al bijna een traditie te worden op het Vathorst College: Op 10 december met zoveel mogelijk leerlingen brieven schrijven voor Amnesty. Leerlingen zijn tijdens de pauzes druk met elkaar en hun smartphone, maar met een heldere uitleg waren dit jaar maar liefst 281 leerlingen actief met het schrijven. Niet alleen droegen we daarmee ons steentje bij aan het landelijk record dit jaar, maar werden deze leerlingen zich bewust van mensenrechten, mensenrechtenschendingen en de kracht van Amnesty om die schendingen te bestrijden. Door de slimme logistiek (posters, voorbeeldbrieven, briefpapier en pennen) en de steun van Bianca Diebels was het voor mij relatief weinig werk met maximaal resultaat. Op naar de volgende 10 december!

 

AAN DE SLAG ALS GASTDOCENT IN MENSENRECHTEN
 
Op 7 juni gaf ik, Selma Leushuis, samen met assistent Musa Saglik, een gastles voor groep 8 van basisschool Talentum (vroeger de Drieslag). De groep bestond uit twaalf leerlingen. Juf Ada noemde de kinderen al meteen “toppertjes”, vanwege hun kennis over mensenrechten.
We keken met de klas een filmpje van klokhuis over mensenrechten. Op het moment dat de film werd gemaakt, zat Patrick Okafoarfor uit Nigeria onterecht in de gevangenis. Op het filmpje was te zien dat een groep basisschoolkinderen uit Amsterdam hem, met behulp van acties, probeerde vrij te krijgen. De leerlingen en de juf reageerden zichtbaar opgelucht toen ik vertelde dat Patrick, twee jaar na de acties, uit de gevangenis is vrijgelaten. Door dit verhaal begrepen leerlingen dat wij wel degelijk iets kunnen doen voor onze medemens, door onder andere protest en acties.
Aan de hand van dit fragment kregen de kinderen kijkvragen. Het was leuk om te zien hoe betrokken de kinderen waren toen we klassikaal de antwoorden bespraken. Alle leerlingen waren enthousiast; bij het stellen van een vraag, gingen veel vingers de lucht in de hoop antwoord te geven. Het was duidelijk dat de kinderen veel wisten van mensenrechten, en ook over de kinderrechten. Eén van de kinderen kwam uit Syrië en woonde pas twee jaar in Nederland. Als geen ander weet hij hoe het is als mensenrechten worden geschonden.
De tijd vloog voorbij en onze les liep flink uit. Gelukkig vond juf Ada dat geen probleem. Aan de betrokkenheid van de leerlingen was te merken dat het een leerzame gastles was. En wij gaven deze les met veel plezier!
 

Vanwege de privacywet zijn er geen foto’s gemaakt van deze les.

 

  • Laatste wijziging: 24 januari 2021.