Amnestygroep Amersfoort

Voor wie

In 1961 riep de Britse advocaat Peter Benenson mensen wereldwijd op om vreedzaam te protesteren tegen de opsluiting van gewetensgevangen door massaal brieven te schrijven naar repressieve regimes. Wat begon als een tijdelijke actie werd uitgebouwd tot een internationale beweging: Amnesty International (AI). Inmiddels is AI uitgegroeid tot een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.

Mensenrechten gaan over iedereen. Ver weg en dichtbij. Ook in Nederland worden de rechten van mensen geschonden. Vooral dat laatste aspect staat bij Amnesty Amersfoort hoog op de agenda: aandacht voor het feit dat mensenrechten-schendingen ook dichtbij huis plaatsvinden.

Meer informatie over mensenrechten en het werk van Amnesty International: https://www.amnesty.nl

Een overzicht van De Rechten van de Mens:
http://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm

  • Laatste wijziging: 24 januari 2021.